Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Udtalelse fra Radikale Venstres regionsrådsmedlemmer om lockoutvarsel i regionerne

Anne Møller Ronex og Lars Hoppe Søe har været med i ordlyden af denne udtalelse fra Radikale Venstres regionsrådsmedlemmer i forbindelse med Danske Regioners lockoutvarsel.

Kære radikale tillidsfolk

Radikale Venstres regionsrådsmedlemmer har vedtaget følgende udtalelse:

”Radikale Venstres regionsrådsmedlemmer mener, at Danske Regioners lockoutvarsel 7. marts 2018 af op mod 70.000 regionalt ansatte er for voldsom og ude af proportioner i forhold til den nuværende situation.

Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet. Det er vores opfattelse, at alle vil være bedst tjent med en forhandlet løsning, der anerkender den vigtige indsats, alle offentlige medarbejdere bidrager med i Danmark.

I det konkrete tilfælde er der udsendt strejkevarsel for en række nøglemedarbejdere, hvilket betyder, at en række andre medarbejdere reelt ikke vil kunne udføre deres opgaver. Vi mener dog, at lockoutvarslet fra Danske Regioner er for bredt defineret og en unødig eskalering af konflikten.

Vi kritiserer endvidere, at omfanget af lockouten hverken er blevet diskuteret eller sendt til afstemning i Danske Regioners bestyrelse.

Herudover ønsker vi, at de lønmidler, regionerne sparer i forbindelse med en eventuel konflikt bliver øremærket til at sikre, at patienter hurtigst muligt kan få deres undersøgelser og behandlinger, når konflikten er slut.”