Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Region Sjælland skal fortsat være mere borgernær

Læserbrev fra  Anne Møller Ronex (R), Christian Wedell-Neergaard (K), Jacob Jensen (V). Alle tre er politiske ledere af deres respektive partier i regionsrådet i Region Sjælland.


Igen i år har VKR-gruppen indgået en budgetaftale i Region Sjælland. Som opposition har vi set det som vores opgave, at præge budgetudspillet i en mere borgernær retning dvs. mest mulig service og mindst mulig administration. Vi vil her nævne nogle enkelte af de mange punkter fra det 20 mia. kr. store budget, som vi er særligt tilfredse med:


I Region Sjælland venter for mange for længe på at komme igennem et kræftpakkeforløb, idet vi fortsat ligger langt fra det nationale mål om, at mindst 90 procent af alle ”kræftpakkepatienter”, skal være igennem til tiden. Med budgetaftalen skal det nu konkret planlægges, hvordan vi når målet. Man skal ikke have en dårligere kræftbehandling ”blot” fordi man bor i Region Sjælland.


Høreapparatområdet får igen et øget fokus, idet der både afsættes ekstra midler og organiseringen forbedres. Det er således aftalt, at nyhenviste borgere fra 1. januar 2021 med ukomplicerede høretab skal tilbydes en tid indenfor 4 uger. Denne maximale ventetid kommer til at gælde for alle børn uanset høretabets kompleksitet. Endvidere er det målsætningen at halvere ventetiden for nyhenviste borgere med komplicerede høretab senest med udgangen af 2022.


Der oprettes otte nye 112-hjælpeordninger, som placeres flere steder på Lolland-Falster samt bl.a. Faxe Ladeplads og Enø/Karrebæksminde - og der etableres tre nye nødbehandlerbiler, som placeres i Vig, Borup og Fuglebjerg ud fra en vurdering af, hvor der er længst responstid for ambulancen. Vi arbejder målrettet på, at alle borgere i vores store region, får hurtig behandling i akutte situationer.


Med budgettet afsættes der også midler til at videreudvikle Holbæk sygehus, hvor der nu investeres i flere enestuer og i fysiske rammer til bl.a. mere dagkirurgi.  


Psykiatrien bliver igen i 2021 friholdt fra den rammebesparelse, der ellers var lagt op til med budgetudspillet. Det er for os vigtigt, at psykiatrien får fortsat bedre betingelser til at arbejde med en tidligere indsats på børne-ungeområdet og give bedre behandling til alle psykiatriens patienter.


Genoptræning efter en hjerneskade kalder på stor opmærksomhed. Vores kapacitet og kvalitet er utilstrækkelig, og der er nu tilført betydelige millionbeløb, som vi skarpt vil følge op på.


Selvom et budget mest handler om at fordele midler til forskellige områder, så har vi ønsket også at sætte fokus på den ledelse, som skal stå i spidsen for at omsætte midlerne til gode resultater ude på de enkelte afdelinger. Derfor er der også skruet op for ambitionen for ledernes kompetenceudvikling, ligesom lederne mest muligt skal frigøres for administration og drift, så de kan fokusere på strategisk, faglig og ikke mindst personalemæssig udvikling af organisationen.  


Og endelig kan det nævnes, at udgifterne til administration neddrosles med i alt 24 mio. kr. årligt som en del af finansieringen.


Men blot fordi, der er indgået en budgetaftale for 2021, så stopper arbejdet jo ikke her. Corona-krisen har om ikke andet så medført, at flere lægebesøg har været foretaget virtuelt med et nyt teknologisk set-up, som Region Sjælland har investeret i. Det betyder, at patienten hurtigere og lettere kan få klaret et lægebesøg i stedet for at skulle besvære sig fysisk til lægen med stort tidsforbrug til følge, hvor nogle endda må tage en hel dag fri fra arbejde. Foreløbig er det frivilligt, hvorvidt lægen tilbyder sine patienter denne nye mulighed. Vi ønsker fremadrettet, at det skal være en patientrettighed, der som minimum skal gælde for patienter med kroniske sygdomme, der har hyppige opfølgende lægebesøg. Det vil være en god service ikke mindst for denne patientgruppe, som vil kunne spare mange timer i transport til de hyppige kontroller.


Region Sjælland skal fortsat trækkes i en stadig mere borgernær retning.