Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Region og kommuner skal arbejde mere sammen om psykiatriske patienter – Læserbrev af Anne Møller Ronex (RV), Christian Wedell-Neergaard (K), Jacob Jensen (V), Kirsten Devantier (V) - (Alle er medlemmer af regionsrådet i Region Sjælland)

Nogle af de mest ressourcesvage mennesker i vort samfund er patienter med svære psykiatriske lidelser. Det psykiatriske system er i almindelighed i forvejen ganske kompliceret at finde rundt, og for psykiatriske patienter i særdeleshed. Kommunerne tager sig af visse dele af behandlingen. Andre gange er det regionen, Noget afhænger af diagnosen. Andet af ens alder. Hvem er egentlig ens kontaktperson i et kompliceret system? Har man en patientvejleder, som på de somatiske sygehuse? Hvorfor skal jeg fortælle min historie forfra igen, når behandlingen overgår fra kommune til region?


Spørgsmålene kan være mange og tit svære at forstå. Ikke mindst når man kæmper med en lidelse, som for det blotte øje kan være svær at se, men som for den enkelte patient kan være helt styrende for ens liv.


For nogle år siden etablerede Region Sjælland i samarbejde med Næstved kommune projektet ”Integreret psykiatri”. Det handlede helt lavpraktisk om, at sætte kommunens sagsbehandlere fysisk sammen med ditto i regionen. Det handlede om, at man så patienten i et samlet behandlingsforløb, og kiggede hen over grænsen mellem regionens og kommunens ansvarsområde. Det handlede om at sætte mennesket før systemet.


Erfaringerne fra projektet har været gode. Derfor var det også et politisk ønske fra os ved forhandlingerne om Region Sjællands budget for 2020, at Integreret psykiatri kunne rulles ud til andre kommuner, der var villige til at indgå i samarbejdet. Modellen fra Næstved kan måske ikke kopieres 1:1, da der muligvis kan være lokale forskelle i måden, det mest hensigtsmæssigt skal organiseres på. Men erfaringer med bl.a. håndtering af personfølsomme data, det faglige samarbejde med patienten i centrum, samt helt lavpraktisk at holde patienten i hånden gennem systemet, så vedkommende forhåbentlig kommer ud ”på den anden” siden med et mere helt sind.


Vi ønsker derfor, at udrulningen af ”Integreret psykiatri” til flere kommuner bliver prioriteret højt og hurtigt af Region Sjælland. Vi har i forvejen på det psykiatriske område mere end almindelig svært ved at skaffe det nødvendige personale. Sidste år var der således 30 mio. kr., som var blevet afsat til området, men som ikke kunne finde anvendelse primært pga. manglende rekruttering. Derfor skal vi finde andre veje til at bruge vores faglige og økonomiske ressourcer mere hensigtsmæssigt. Og det vil en mere sammenhængende behandling på tværs af kommuner og region kunne bidrage med. 


På Region Sjællands hjemmeside er der et interview med Nicolas på 47 år. Han fortæller om fordelene ved netværksmøder med flere parter. For hans vedkommende har en sagsbehandler fra Center for Arbejdsmarkedet, Næstved Kommune, en støtte/kontaktperson fra Distriktspsykiatrien og en kontaktperson fra den virksomhed, hvor han er ansat. Netværksmøderne holdes hver 3. måned, hvor man drøfter, hvor står man og hvad skal der ske? Nicolas har deltaget i 3-4 netværksmøder, hvor der er blevet taget hånd om, hvordan man kommer videre. Netværksmøderne er samarbejde på en positiv måde. Nettværksmøderne er en stor fordel for patienterne og giver mulighed for koordinering af arbejdet mellem region og kommune.