Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Radikale Venstre: Østbanens skinner skal bevares og renoveres, skriver Anne Møller Ronex og Lars Hoppe Søe

Der er gang i en heftig debat om både økonomi til renovering af banelegemet på Østbanen og den ekstra undersøgelse, som nu er sat i værk mhp en BRT løsning, som er en togløsning på gummihjul i eksisterende sporforløb. Radikale Venstre mener, at Østbanens skinner skal bevares og renoveres. Lokaltog giver en god, smidig og hurtig transport for mange de mange borgere, som benytter Østbanen. Hvorfor har Radikale Venstre så givet tilsagn om at støtte en BRT-undersøgelse med 1,5 mio regionale kroner? Det har vi gjort for at give opbakning til formandsskabet i Regionsrådet, som mener, at det er vejen at gå for at komme i en konstruktiv dialog med transportministeriet, som ellers hidtil har manglet denne lyst. Så set fra radikalt perspektiv, skal denne undersøgelse overstås, fordi vi er meget sikre på, at den mest fremtidssikrede transport på Østbanen fortsat er på skinner. Og forhåbentlig vil Transportministeren så begynde at tage ansvar for Østbanen og de øvrige lokal-togsbaner, som i de kommende år vil stå i samme situation, fordi man ikke har sat penge af til renovering.


Anne Møller Ronex og Lars Hoppe Søe


Radikale Venstre, Medlemmer af Sjællands Regionsråd