Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Indkaldelse til årsmøde 27. maj 2018 i Regionshuset i Sorø

Kære medlemmer.
Der afholdes årsmøde søndag den 27. maj 2018 kl. 10.00 i Regionshuset, Alleen 15 i Sorø.

Dagsorden:
1.       Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.
2.       Formandens beretning.
3.       Beretning fra regionsrådet.
4.       Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
5.       Fastsættelse af bidrag og budget for indeværende år.
6.       Valg af formand for 1 år.
7.       Valg af næstformand for 1 år.
8.       Indkomne forslag.
9.       Drøftelse af opstillingsformer.
10.   Vedtagelse af forretningsorden (bilag).
11.   Konstatering af bestyrelsens øvrige sammensætning.
12.   Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant.
13.   Valg af 6 hovedbestyrelsesmedlemmer + suppleanter.
14.   Valg af medlem til Internationalt Udvalg.
15.   Valg af EP-kandidater for 1 år.
Pause
16.   Politisk debat med Zenia Stampe.
17.   Eventuelt.

Der vil blive serveret sandwich og vand. Alle medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Stemmeret har de af kommuneforeningerne udpegede delegerede. Stemmesedler bedes afhentet samlet for hver forening ved mødets begyndelse.

Kandidater til hovedbestyrelsen kan fremsende navn til Jesper Betak Lund senest den 22. maj 2018, så vil man komme med på en fortrykt stemmeseddel. Kandidater kan også opstilles på mødet.

Desuden har vi i år mulighed for at vælge to Europa-Parlamentskandidater samt et medlem til Internationalt Udvalg. Her har man også mulighed for at fremsende sit kandidatur til Jesper Betak Lund senest den 22. maj, så vil man komme med på en fortrykt stemmeseddel. Kandidater kan også opstilles på mødet.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 8, skal have været formanden i hænde senest 1. april. Der er ikke indkommet forslag.

Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Jesper Betak Lund
Formand