Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Brug for plan til genindførsel af patientrettigheder i Region Sjælland

 


Anne Møller Ronex (RV)  -  Christian Wedell-Neergaard (K) - Kirsten Devantier (V) - Jacob Jensen (V) - Alle er medlem af regionsrådet i Region Sjælland.


Patienterne har brug for at vide, hvilke rettigheder de har for deres sygdomsudredning og efterfølgende behandling. Personalet på sygehusene har tilsvarende brug for at vide, hvilke forventninger og mål, de skal arbejde efter. Derfor bør vi i Region Sjælland hurtigst muligt få genetableret patientrettigheder, som vi kendte det før corona-krisen med 30 dages udredning og behandlingsret. Dvs. man har ret til at få hhv. en udredning og behandling indenfor 30 dage i det offentlige sundhedssystem, og kan det ikke nås, kan man gå til et privathospital for at få servicen der.


Genindførslen af patientrettigheder bør konkret ske gradvist i takt med, at patientbelastningen på de enkelte speciale-områder er mindre eller højst på niveau med en ”normal-situation”. Patientbelastningen er meget forskellig på de enkelte afdelinger, idet der nogle steder er et meget stort pres, mens der andre steder er færre patienter i forhold til ”almindelige” forhold. Der skal i den sammenhæng naturligvis tages højde for, hvis dele af det ”normale” personale skal bruges i et fremadrettet og tilpassede corona-beredskab, og hvor der ikke kan kompenseres med andet personale fx fra jobbanken m.v. Vi skal således undgå, at der er ledig kapacitet på sygehusene både i det offentlige og i det private, da vi videst muligt skal forhindre, at der bliver en for stor pukkel med aflyste og udskudte behandlinger. En sådan pukkel vil hverken være godt for patienterne, som venter på behandling, eller for samfundsøkonomien.


Forslaget skal ses som en naturlig del af den gradvise genåbning af Danmark, som foreløbig kulminerede med aftalen i Folketinget om åbning for lidt flere liberale erhverv. Det er vigtigt med en klar køreplan, som tager højde for både borgernes sundhed samt den samfundsøkonomisk gevinst.


Vi husker godt, at sidst S var i regering, blev patienternes rettigheder forringet fra 30 til 60 dage i forhold til udredning og behandling. Dengang gik regionsrådet i Region Sjælland med alle partier (minus Enhedslisten) forrest og genindførte patientrettighederne på 30 dage i vores region. Og når S-regeringen i denne situation ikke ønsker at komme med konkrete planer for en genetablering af patienternes rettigheder, så mener vi, at Region Sjælland igen bør gå forrest. Vores patienter skal ikke holdes hen i det uvisse, men bør vide under hvilke vilkår, at deres rettighederne vil blive genindført. Det skylder vi patienterne – og det skylder vi personalet.