Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale i Region Sjælland

Årsmøde i Radikale Venstre, Region og Storkreds Sjælland. Søndag den 17. maj 2020 kl. 10:00 – 15:00. Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø

 


 


Sorø 29. april 2020


Kære medlemmer i Radikale Venstre, Region og Storkreds Sjælland.


Indkaldelse til Årsmøde i Radikale Venstre, Region og Storkreds Sjælland.


Tid:               Søndag den 17. maj 2020 kl. 10:00 – 15:00


Sted:             Regionshuset, Alléen 15, 4180 Sorø


Dagsorden: 1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

 2. Formandens beretning. Formandens skriftlige beretning vedhæftes som bilag.

 3. Beretning fra Regionsrådsmedlemmer. Ved Anne Møller Ronex og Lars Hoppe Søe.

 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

 5. Fastsættelse af budget for indeværende år og bidrag for næste kalenderår

 6. Forslag til vedtægtsændringer. Forslag til reviderede Vedtægter vedhæftes som bilag. Forslaget vedtages, hvis mindst 2/3 af de mødte delegerede stemmer for.

 7. Vedtagelse af Forretningsorden, herunder debat og beslutning om opstillingsform ved folketingsvalg. Forslag til Forretningsorden vedhæftes som bilag. Fra Jeppe Trolle m.fl. er der indsendt forslag til ændring af forslag til Forretningsorden. Jeppe Trolles forslag vedhæftes som bilag.

 8. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet yderligere forslag.

 9. Valg af formand for 1 år

 10. Valg af næstformand for 1 år

 11. Konstatering af bestyrelsens øvrige sammensætning

 12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år

 13. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer

 14. Prioritering af folketingskandidater

 15. Konstatering af de af kommuneforeningerne indstillede kandidater til regionsrådsvalg

 16. Politisk debat. Zenia Stampe og Kathrine Olldag.

 17. Eventuelt


Alle radikale medlemmer er velkomne til at deltage i Årsmødet.


Stemmeret har de af kommuneforeningerne udpegede delegerede. Stemmesedler bedes afhentet samlet for hver forening ved mødets begyndelse.


Kandidater til hovedbestyrelsen kan senest den 13. maj 2020 fremsende navn til Bjarne Kjems: bjarnekjems@gmail.com, så vil man komme med på en fortrykt stemmeseddel.


Kandidater kan også opstilles på mødet. Der vil under mødet blive serveret sandwich og vand.


Venlig hilsen


På bestyrelsens vegne


Henrik Nørgaard